فعالیت بر بستر ابر

مجتمع فنی و مهندسی ارتباطات نوین اکابر

برق
دکل مخابراتی
دیتاسنتر
امنیت
هوشمندسازی
برنامه نویسی
مشاوره
الکترونیک
شبکه و زیرساخت

ما متعهد به اجرای حرفه ای پروژه های خود هستیم. این یک شعار نیست در عمل ثابت کرده ایم.

زمینه کاری

ارتباطات نوین اکابر

حوزه هایی که طبع، علاقمندی و توانایی در آنها تست و ارزیابی شده استعداد و توانایی های ذاتی را نیز جلا بخشیده به نحوی که در نهایت هرآنچه را که فرا گرفته ایم به بهترین وجه در عمل به کار می آیند. در تمامی این حوزه ها مهمترین شاخص برای ارزیابی عملکرد ما بر اساس خوداظهاری، علاقه فراوان به انجام کار با نهایت خلاقیت و پشتکار است و از آنجایی که دامنه فعالیت های رسته تخصصی فناوری اطلاعات بسیار وسیع و نامحدود است سعی بر آن بوده تا از تمامی این حوزه ها اشراف نسبتاً کاملی داشته باشیم اما یقیناً تخصص کامل بر روی چند حوزه مشخص و معین است که همین موضوع نقطه قوتی برای نتیجه تلاش های مستمر ما می باشد.اگر حوزه ی مرتبط دیگری وجود دارد اما در جدول زیر موجود نیست،کافیست از طریق کانال های ارتباطی با ما در ارتباط باشید.

30

مشتریان

24

محصولات

34

حوزه کاری